Děkujeme za vyplnění testu!

Text nad tabulkou.

VedeníPersonál, komunikaceMarketing, propagace, obchod FinanceProdukceZlepšováníVztahy s veřejností, PR
Dobře vedená firmaPracovníci jsou prospěšníDostatek rentabilních zakázekFinance pod kontrolou Vysoce kvalitní produkty (výrobky, služby)Organizace se stále zlepšuje a rozvíjíFirma má dobré jméno
Nevedená firmaPracovníci jsou přítěžíProblematické a nevýhodné zakázky Zmatek ve financíchProblematické produkty (výrobky, služby)Příbývající chyby, které se musí stále řešit Na jménu firmy nikomu nezáleží

Text pod tabulkou.

Jistota

Hodnocení: Výborné (140/140 bodů)

140

Text pod grafem.

Uděláme s tím něco?