Ochrana osobních údajů (GDPR)

Základní zásady zpracování osobních údajů

Obchodní společnost Litecom, s.r.o., IČ 28533909, se sídlem Kopaniny 58/47, 664 41 Popůvky, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 64483 (dále jen „poskytovatel“), poskytuje službu, která spočívá v analyzování situace ve firmě, analýze manažerských a obchodních schopností managementu a následné nápravě zjištěných organizačních a manažerských nedostatků. Pro svou činnost používáme sérii testů, online testů, dotazníků a dalších nástrojů, které nám pomáhají dosáhnout s klientem očekávaného cíle. U klientů provádíme personální audity, analýzy, koučink a konzultace.

V rámci svojí činnosti poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatelů služeb naší firmy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

V rámci poskytování služby poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje uživatelů služby:

  • jméno a příjmení
  • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • odpovědi ze zaslaných dotazníků

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení.

Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování služby a dále po dobu deseti let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje zpracovává poskytovatel jakožto správce. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Společnost Quanda International, s.r.o., se sídlem Poděbradská 206/57, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ: 02285665, poskytující služby v oblasti rozesílání newsletteru;
  • Společnost HVK, v.o.s., se sídlem Příběnická 971/18, 130 00 Praha 3, IČ: 25620240, poskytující služby v oblasti vedení účetnictví;
  • Juraj Plekanec, se sídlem Optátova 175/2, 637 00 Brno – Jundrov, IČ: 66340985, poskytující supervizi tréninku, supervizi na dodávkou revitalizace firem a trénování personálu;
  • Společnost TimeMaker Inc., se sídlem 2110 Drew Street, Suite 200 Clearwater, Florida 33765, poskytující CRM systém a databázový systém, elektronickou poštu TM;
  • Společnost PORTA DESIGN, s.r.o., se sídlem Soukopova 15, 602 00 Brno, IČ: 27726789, poskytující správu webových stránek a správu domén.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Právo požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává.

Právo vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.

Právo požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu správce –dle čl. 6 odst. 1. písm. f) nařízení – máte právo vznést námitku proti zpracování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s nařízením.

Webové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/

Osoba odpovědná za nakládání s osobními údaji ve společnosti: