Velký test Vaší firmy

PROČ VZNIKL TENTO TEST?
Tento test vznikl pro Vás. Vznikl proto, abyste získali ucelený obrázek o funkčnosti své firmy z hlediska jejích sedmi základních nepostradatelných částí. Tento test zahrnuje úplně celou organizaci, všechny její oblasti. Pokud jedna z těchto základních částí nefunguje optimálně, jaký bude mít vliv na funkčnost ostatních oblastí?

Chceme-li zajistit, aby něco fungovalo, musíme tomu rozumět. Když dané věci nerozumíme, těžko můžeme vidět pravé chyby a naše kroky mohou vést špatným směrem, poněvadž se pouze domníváme. Tento test má za úkol pomoci Vám udržet správný směr v tom, aby Vaše firma fungovala správně.
Tento test vyžaduje určitý čas, proto si na něj vyhraďte cca 30 min.

JAKÉ PRAVIDLA MUSÍTE PŘI VYPLNĚNÍ TESTU DODRŽOVAT, ABYSTE DOSÁHLI CO NEJSPRÁVNĚJŠÍHO VYHODNOCENÍ?
    1. Odpovídejte pravdivě, tento test není zkouškou Vaší inteligence, ale vytvořením uceleného pravdivého obrazu o Vašem podnikání.
    2. Při odpovídání posuzujte skutečnost, nepoužívejte postoj „jak by to mělo být správně“, výsledky testu nejsou pro nás, ale pro Vás.
    3. Odpovídejte pouze po úplném pochopení dotazu.
    4. Odpovídejte rychle, moc nespekulujte – první myšlenka bývá ta nejpravdivější.
    5. Jestliže nenajdete svou odpověď v možnostech odpovědí, tak vyberte pro Vás tu nejbližší.
    6. Odpovědi „ano“ znamenají ano, nebo zcela ano.
    7. Odpovědi „ne“ znamenají ne, nebo zcela ne.
    8. Možnosti odpovědí „možná, nejsem si jist, nevím atd.“ slouží k tomu, abyste je použili, když se k žádné jiné odpovědi nedokážete přiklonit.
    9. Test vyplňte v klidném prostředí, pokud je to možné bez přerušení.

Jste odvážní, ne každý je ochoten podívat se na skutečnost. Aby Vám test opravdu pomohl, vyplňte ho dle skutečnosti, ne tak, jak by to dle Vás vypadat mělo. Přeji Vám, aby Vám Vaše odpovědi přinesly nastartování k opravdovému zlepšení Vaší firmy.

Držte se!
Tým firmy Litecom

Jste ohledně pracovníků trpěliví?

Co je u nových lidí nejdůležitější při obsazení pozice?

Co je nejdůležitější při výběru?

Děláte nábor pracovníků, když zrovna nikoho nepotřebujete?

Když někdo opakovaně neplní výsledky, je nutné:

Je dobrá fluktuace pracovníků?

Organizační struktura je:

Co spojuje pracovníky ve firmě?

Máte ve firmě organizaci:

Musí vidět každý pracovník každý den své výsledky?

Vedete ve firmě databázi uchazečů o místo i když nebyli vybráni?

Základní účel personalisty je:

Kdo udržuje vztah mezi firmou a zaměstnanci

Při výběru lidí je nejdůležitější jejich:

Kdo je zodpovědný za začlenění pracovníka do organizace?

Jak je třeba vést pohovory:

Je třeba vědět o tom, jaký osobní život Váš pracovník vede?

Podle čeho poznáte dobrého uchazeče

Znáte své pracovníky dobře?

Pracují u Vás lidé kvůli: