Oddlužení firmy

Další velmi častý pojem používaný v oblasti ozdravení firem je oddlužení firmy.

Abychom si jej vyjasnili, je třeba vědět, co znamená slovo dluh. Dluh je nesplněný závazek. Tudíž oddlužit je zbavit někoho jeho závazků.

Oddlužení se dá udělat mnoha způsoby. Máme tady několik způsobů, od dohod dvou stran po zákonné postupy definované insolvenčním zákonem.

Každopádně pokud chceme dát podnikání našeho klienta do pořádku, musíme firmu oddlužit.

Sjednat schůzku