Děkujeme za vyplnění

Dosáhli jste 0 bodů ze 260 bodů

Vaše schopnost komunikovat je:

0%

260 až 250 perfektní komunikace
249 až 200  dobrá komunikace
199 až 150  průměrná komunikace
149 až 100  podprůměrná komunikace
99 až 0  žalostná komunikace

Uděláme s tím něco?