Pavel Benovič

3.9.2023

Zabere to jen 2 min času

RYCHLÉ ŘEŠENÍ VŽDY EXISTUJE

Podnikání není těžké, když víte jak na to. Naopak pokud nevíte, stává se podnikání utrpením. Přitom jediné, co je potřeba, je zjistit, jak na to. Nejlepší je najít někoho kdo Vám je schopen ukázat, jak podnikat.

Nepodnikám krátkou chvíli, tak by se mohlo zdát, že jsem zkušený, jak by někdo mohl říci. Moje zkušenosti mne ale přivedly spíše do beznadějného stavu. Nejedná se o technické věci, tam jsem na tom dobře, ale v budování firmy, vztahů ve firmě, řízení firmy, prostě v práci s lidmi – v tom právě pokulhávám, a to bych jako majitel firmy neměl.

Výsledkem mé neznalosti, jak tvořit dobrou efektivní firmu, byla firma, kde nebyly dobré firemní vztahy, kde docházelo k nedorozuměním, kde neexistoval systém řízení, kde všichni dělali všechno a kde emoce zastírali rozum, a já se stal bezradným – trápil jsem se.

Tato naše „nespolupráce“ měla za následek ztrátu kontroly nad firmou a napětí mezi námi. Já jsem ztratil sílu a chuť jakkoli firmu řídit a měl jsem jen krůček k tomu to vzdát. Když nevíte kudy kam přinese to pouze trápení. A když se trápíte v jakékoli oblasti života, dobrých výsledků dosáhnout nemůžete.

Tak jsem si našel Litecom. První, co mne překvapilo byla rychlost a přímočarost, a to od první komunikace po dosažení konečného výsledku.

Konzultace byly vedeny jasně k nastavenému cíli: nastavit procesy ve firmě a zlepšit vztahy. Já čekal technické postupy a rady, místo toho jsem dostal mentální koučink – vše bylo o mně. A protože jsem si uvědomil, že stav mé firmy je přímým zrcadlem mého stavu, začal jsem vidět cestu, jak z tohoto podnikatelského zmatku ven – musím něco udělat sám se sebou.

Byla mi ukázána cesta, na kterou jsem nastoupil a já po ní šel a plnil úkoly a byl jsem koučován a řízen ke splnění mých úkolů.

Nakonec se vše povedlo a já se uklidnil. Začal jsem firmu řídit a dostal jsem se z toho. V naší firmě díky koučinku od Litecomu došlo k velmi významným změnám k lepšímu. Dnes u nás panuje dobrá pracovní morálka, výsledky se zlepšily, každý ve firmě má své místo a ví co má dělat.

Díky Litecomu jsem našel řešení, a to velmi rychle, ještě před „pár dny“ jsem byl ve zmatku a beznaději a dnes mám firmu pevně v rukách a cítím se z mého podnikání dobře, moje chuť firmu tvořit se mi vrátila.

Pokud si nevíte rady, to znamená, že si nevíte rady. Žádný zázrak se konat nebude, samo se nic nevyřeší, právě naopak – řešte to s Litecomem, oni rozumí tomu, jak dát podnikatele a jeho firmu do pořádku.

Děkuji Pepovi Orálkovi a jeho týmu z Litecomu – moc jste mi pomohli.

 

V Hodoníně dne:15.8.2023

Pavel Benovič
BENPRA s.r.o.
Email: benovic.pavel@gmail.com
Mob: 606 467 460