Pavel Vidlák

21.6.2023

ZÍSKAL JSEM JISTOTU A POŘÁDNĚ TO ROZJEL…

Když se Vám do života „vplete“ nějaký člověk nebo firma, mnohdy nevíte, co pro Vás může tato nová příležitost znamenat.

Mé jméno je Pavel Vidlák, podnikám ve strojírenské výrobě.

Když mne Litecom oslovil, neměl jsem pocit, že bych něco nezvládal. Většina věcí fungovala „v pohodě“ a neměl jsem důvod se sejít. Snad jediné, co mě trápilo, bylo to, že rozvoj mého podnikání není tak rychlý, jak bych si představoval. Začal jsem si uvědomovat, že se asi pomalu dostávám k hranici svých dovedností. A pokud se má něco změnit, je třeba začít u sebe. Jednou z možností je spolupráce s někým zkušeným.   

Takže se zástupcem Litecomu jsme setkali a začal jsem více nahlížet do problematiky firmy. Postupně jsem uviděl a pochopil to, co brzdilo můj rozvoj i rozvoj firmy. Uvidět to, co vidět nechcete, je mnohdy velmi těžké. Obtížné to je i pro toho, kdo Vám to ukazuje. Ale Pepa Orálek byl trpělivý a já nakonec uviděl!!!

Vidět, pochopit a přijmout je začátek k rozhodnutí to změnit. Začali jsme pracovat na mých podnikatelských a manažerských dovednostech, a to jak v řízení, obchodě, organizaci, efektivitě, ale i ekonomice. Tou největší bolístkou byl obchod, marketing a práce se zaměstnanci. Prostě jsem chtěl jít dopředu, a tak jsem začal dávat pryč vše, co mi na této cestě bránilo.

Po vynaloženém úsilí a určité době spolupráce s Litecomem a zaváděním poznatků do praxe mohu zhodnotit, kam jsme to společně posunuli:

- Ustáli jsme razantní utlumení trhu.
- Otočili jsme kormidlem, nabrali nový směr a zbavili se závislosti na pár zákaznících.
- Máme funkční organizační strukturu.
- Moje komunikace je mnohem účinnější.
- Dokáži s velkou úspěšností přetavit získané užitečné informace do praxe.
Jsem si mnohem jistější v tom, co dělám. Už nedělám pouze instinktivní rozhodnutí, ale opírám se fakta.  Vím, co dělám, a vím, jaké to bude mít následky.

Naučil jsem se jednu důležitou věc, vlastně dvě:

  1. Člověk by neměl žádnou příležitost házet za hlavu, každá nová příležitost se již nemusí opakovat!
  2. Na každý problém existuje řešení.

V Litecomu ta řešení mají. Podnikatelé, třeba zrovna Ty, pokud se nechceš koukat na věci, které Tě brzdí s pocitem „stejně to jinak nejde“, pusť se do práce. Ten pocit vítězství a získaný čas na další věci ve Tvém životě za to stojí.

Děkuji Pepovi a celému Litecomu, že mne naučil dívat se na věci jinak.

 

V Bošovicích dne 31.5.2023

Pavel Vidlák

VIMPEX GROUP s.r.o.
Mob: +420 777 181 824
Email: pavel.vidlak@vimpex.cz