Ing. arch. Miroslav Gebas

20.12.2021

JAK JSEM ZÍSKAL ZPĚT SÍLU A CHUŤ PODNIKAT

Příští rok oslavím s Litecomem již 7leté výročí a jsem jeho velkým fanouškem. Možná je zvláštní, že takto začínám svou referenci, ale já si opravdu nedokážu představit své podnikání, osobní a pracovní rozvoj a expanzi své firmy bez spolupráce s Litecomem. A proč? Právě o tyto poznatky se s Vámi chci podělit.

Začal jsem podnikat s vervou, měl jsem spoustu energie a nápadů, jasně jsem viděl svou budoucnost a budoucnost lidí okolo mne.

Po nějaké době, konkrétně po 13 letech, jsem byl ve stavu absolutního vyčerpání, měl jsem dluhy, nezaplacené a mnohdy těžko dobytné pohledávky, zmatek v řízení zaměstnanců, kteří toho řádně využívali, problémy s ekonomikou a obchodem a mnoho zdánlivě nevyřešitelných problémů – prostě byl to zmatek.

Byl jsem slabý, chyběla mi energie, vůbec jsem nebyl schopen vnímat a správně posuzovat situace, ve kterých jsem se ocitl. To mělo vliv na správnost mých rozhodnutí. Stal jsem se rozlítaným a neefektivním. No a nemusím vysvětlovat, že toto vše mi vzalo vítr z plachet a přineslo ztrátu sebevědomí.

V roce 2015 jsme nastartovali spolupráci s Litecomem. Důkazem mého zmatku a neschopnosti vnímat moji situaci bylo, že jsem s Litecomem domlouval spolupráci 1,5 roku. Dnes se na tento čas dívám jako na absolutně zbytečně promarněný. Co všechno se dá v životě vytvořit za 1,5 roku…to není otázka, ale povzdechnutí.

Nebudu zde popisovat, jak Pepa Orálek pracuje, to z mého pohledu není důležité a každý z Vás to může zjistit. Ale co je důležité – výsledky:

 • Několikanásobně jsem vyrostl jako člověk.
 • Moje firmy zvýšily své zisky.
 • Mám sil na rozdávání.
 • Rozumím řízení firmy.
 • Moje efektivita se výrazně zlepšila.
 • Zaměstnance mám pod kontrolou.
 • Mám lukrativní zakázky na rok dopředu.
 • Moje podnikání je stabilní.
 • Stále zlepšuji své schopnosti.

Toto vše, a ještě více, jsem za těch 7 let zvládl s Pepou Orálkem díky tomu, že jsem byl ochoten najít to, co jsem neviděl. Protože to, co nevidím, nemohu zvládnout. A co jsem objevil, jsem byl ochoten dát do pořádku. Nebylo to jednoduché pro mne a myslím, že ani pro Pepu, protože jsem svérázný člověk. SPOLEČNÝMI silami jsme to však zvládli.

Bez ochoty dát si firmu do pořádku nikdo do pořádku nic nedá. Já už si své podnikání do pořádku dávám a budu dávat dál, protože:

 • Absolutna jsou nedosažitelná a vždy je co zlepšovat.
 • Mám člověka, který je objektivní, kompetentní a ochotný mi vždy pomoci.

Každému podnikateli přeji, aby měl možnost shodit slepecké brýle. Avšak bez touhy něco změnit to není možné. Vy musíte chtít změnu a vidět pravdu o svém podnikání, poněvadž Vy jste ti jediní, kdo může se svým podnikáním něco udělat.

Každý, kdo se do takové akce pustí, má můj obdiv, protože toto je ta těžší cesta. Hřát se na obláčku nevědomosti umí mnoho lidí, ale Ti z toho obláčku jednou mohou spadnout a dopad může být dosti tvrdý – asi někteří víte, o čem mluvím.

Tak se do toho pusťte.

Děkuji všem z LITECOMU za to, že mi pomáhají a že zlepšují podnikatelský svět. Buďte takoví dál.

V Hradci Králové dne 29.11.2021

Ing. arch. Miroslav Gebas
GEBAS ATELIER ARCHITECTS s.r.o.
E-mail: miroslav.gebas@gebasatelier.cz
Tel.: 776 051 858