Martin Zeman

6.11.2019

Zabere to jen 5 min času

 

JÁ MÁM FIRMU VE SVÝCH RUKÁCH

Je to asi deset měsíců, co jsem psal své vyjádření ke spolupráci s Litecomem.

Mé jméno je Martin Zeman a jsem ten, co pracuje s hliníkem. Moje minulá reference popisovala, jaké bylo mé podnikání před spoluprací s Pepou Orálkem z Litecomu a jaké bylo po dvouleté spolupráci. Dnes je to jiné, dnes Vám chci pouze říci, že to funguje.

Na začátku byly moje skepse, špatná komunikace, firma bez výsledků, s málem peněz, s nějakými nesplacenými dluhy, se zmatenými zaměstnanci a s majitelem, který přestával mít chuť do práce. O jistotě a nejistotě a váhání o tom, co je správné a co ne, bych mohl napsat román.

V první referenci jsem napsal, že jsem se začal na určité věci dívat jinak a že firmu jsme s panem Orálkem narovnali, přesně řečeno, já jsem ji narovnal pod vedením pana Orálka. 

Dnes chci mluvit o tom, že toto nebyl jen výstřel do tmy nebo záblesk, který rychle uhasl. Za těch deset měsíců jsme tvrdě pracovali a zadluženost firmy stáhli o 90 %, v podstatě za velmi krátkou dobu. To, co se mi nedařilo několik let, dnes zvládám v řádu měsíců.

Ve firmě mám nastaveny základní podnikatelské principy a pravidla, které se dotýkají celého spektra mé organizace.

Zodpovědnost za firmu přebírají všichni zaměstnanci – už to není pouze na mně.

Velkou radost mám ze své schopnosti komunikovat – vím, jak komunikovat, aby to přineslo výsledek. Moje komunikace byla na bodu mrazu, ani nevím, jak to ten Orálek udělal, ale já komunikuji a jsem rád, že tuto schopnost mohu plně využívat.

Já jsem se zlepšil a pak jsem dal do pořádku svoji firmu – pochopil jsem v praxi motto Litecomu: „Firma nebude nikdy v lepším stavu, než je její majitel.“

Teď se dostanu k tomu hlavnímu bodu mé dnešní reference: jak jsem se již zmínil, tato akce s Litecomem má stabilní výsledky – my nejdeme dolů, nastartovali jsme proces, který stále produkuje pozitivní změny, výsledky firmy jsou stabilní – já jsem stabilní.

Prospěch z dodané služby je tady a je tu pořád a já jsem si jistý, jistý v tom, co dělám, jistý v tom, co je a co není správné a mám sílu to udržovat, a proto jsme stabilní, protože já jsem stabilní a vím, že budu i nadále.

Mám chuť do práce a mám ze své práce radost, jednoduše protože přináší výsledky!!!
Všem podnikatelům chci poslat vzkaz. „Nemáte to jednoduché, máte náročné povolání, ale upřímně, kdo si ho vybral?

Má smysl dělat něco, co nepřináší požadované výsledky? Chcete mít firmu, která má výsledky? Dnes vím, že je to dřina, dát vše do pořádku, ale je to možné a vím, že je mnohem lepší a efektivnější si nechat pomoci, než se s tím trápit sám. Zkuste Litecom, já ho doporučuji!“

Díky Litecomu a přeji mnoho opravených podnikatelů a firem.

Ve Sloupu dne 16.8.2019
Martin Zeman
Aluminum group, a.s.
Tel.: 603 535 136
E-mail: info@aluminiumgroup.cz