Kateřina Křemenová

4.6.2019

Zabere to jen 5 min času

 

OD ZMATKU K JISTOTĚ ŘÍZENÍ ORGANIZACE


Můj příběh je z profesního hlediska trochu odlišný než příběhy, které píšou podnikatelé v referencích pro Litecom, ale po lidské stránce v mnohém shodný. Tím zásadním rozdílem je, že nejsem majitelkou firmy, ale ředitelkou, tedy velmi klíčovou a blízkou osobou majitele firmy. Můj pohled je mým postojem maličko posunutý, ale věřím, že pro vás bude zajímavý.

Jmenuji se Kateřina Křemenová a jsem ředitelkou firmy Zahradní architektura Tábor, s.r.o. Naše firma působí v okolí Tábora a Prahy, zabýváme se realizací mlatových cest, zahrad, parků a údržbou veřejných prostranství.

Ve firmě pracuji 11 let a mohu vám říci, že to je někdy velký tlak, co vše musím zajistit, ale s tím se na mé pozici počítá. V čem byl v mé práci nejhorší zmatek? Zmatek byl v tom, že já sama nevěděla, co mám dělat. Tak nějak jsem hasila příchozí problémy. Neuvědomovala jsem si účel své pozice, nevnímala jsem firmu a nerozuměla jsem jí. Byla jsem zvolená jako ředitelka, ale nevěděla jsem přesně, co to obnáší, byla jsem hodně nejistá sama sebou i tím, zda to, co dělám, dělat mám či ne. O svém sebevědomí ani nemluvím.
Byla jsem často unavená a přepracovaná, komunikace s majitelem firmy byly velmi zdlouhavé a neefektivní. To vše dopadalo na mé soukromí. Tento můj stav umocňoval fakt, že můj manžel byl mým podřízeným. Nerozhodovala jsem, nedokázala jsem přivést lidi k tomu, aby dělali, co mají, dělala jsem vše pro všechny, což bylo velmi náročné jak fyzicky, tak mentálně.

V roce 2017 udělal majitel firmy velmi dobré rozhodnutí, on jistě chápal stav, ve kterém se nacházíme, a chtěl ho napravit, proto začal spolupracovat s Litecomem. Nebyla jsem u počátků spolupráce, přišla jsem až v jejím průběhu a mohu říci, že to bylo velmi prospěšné jak pro mě, tak pro celou firmu, tedy pro všechny zaměstnance.

Pepa Orálek si se mnou sedl a mezi čtyřma očima jsme probírali vše, z čeho jsem nespokojená a co u mě není v pořádku. Vypáčil :-) ze mě moje trápení. Postupně jsme vše řešili a hledali příčiny dnešního zmateného stavu. Mnohé zmatky pramenily z mého nepochopení funkce, práce, chování lidí, a hlavně ze smyslu firmy. Pepa mi jednoduchou, uchopitelnou formou objasnil základy funkční firmy a účel práce jejího ředitele. Dostala jsem úkoly, které pro mě nebyly jen teorie, ale opravdu vedly k pořádku.

Pochopila jsem základy, bez kterých, jak dnes vím, nelze úspěšně fungovat, bez kterých je člověk v řídicí pozici otrokem, hasičem a vším možným – stane se obětí firmy. To dnes již naštěstí nejsem a jsem za to moc ráda. Každý den vím, co se má udělat, jsem schopna dávat lidem příkazy a dosahovat jejich splnění. Rozumím firmě, ne po stránce definic, ale po stránce lidské, rozumím podstatě toho, co mám řídit, chápu ekonomiku o penězích, vím vše, co potřebuji – mám ji v rukách.

Zlepšila se má komunikace s podřízenými, vím, co je mým a jejich úkolem. Jsem šťastná z toho, že mám přehled a orientuji se v tom, co se kolem mě děje. Dnes vím, jak ovlivnit dění ve firmě tak, aby byly dosaženy vyšší výkony a zisky. A my jsme efektivnější a naše ekonomické výsledky o tom vypovídají.

Pepa Orálek založil firmu Litecom, aby pomohl podnikatelům, já nejsem podnikatelka, ale díky profesionalitě a osobitému přístupu, a hlavně připravenosti vyřešit cokoliv mi dokázal pomoci profesně, pracovně a osobně.

Pokud jste podnikatelem, který vidí, že něco není v pořádku, nesmiřujte se s tím, nebojte se jít do toho, aby se věci napravily. Pokud vidíte, že něco nejde, mějte odvahu a řekněte Pepovi Orálkovi, já vím, že když ho poslechnete, tak vám hodně pomůže a vaše investice se vám vrátí. Jak chcete dát „něco“ do pořádku, když ani pořádně nevíte, co to „něco“ je? A hlavně změní se „něco“, když to neuděláte vy?

Děkuji každému v Litecomu, kdo se na mém velkém posunu, až by se dalo říci skoku, podílel. Myslím každý den na to, co mi bylo předáno, a řídím se tím a mohu s naprostou jistotou říci, že se mi OPRAVDU HODNĚ DAŘÍ.


V Táboře 3. 6. 2019

Kateřina Křemenová
Zahradní architektura Tábor, s.r.o.
tel: 725 503 839
e-mail: kremenova@zahradytabor.cz