Josef Doležel

20.5.2015

Zabere to jen 5 min času

ZISK ZE SPOLUPRÁCE S LITECOM s.r.o.

Podnikám již 19 let, jsem ředitelem firmy, která se zabývá výrobou gastronomických zařízení pro velkokuchyně a dále výrobou tlakových patron do hasicích přístrojů. Naše společnost se stále rozvíjí, ale pomalu a s problémy. Tyto problémy dlouhodobě přetrvávají v špatné finanční situaci, v neustálém stresu, čímž dochází k zhoršování vztahů na rasovištích a nízké motivaci. I já jsem někdy ztrácel motivaci a elán do tvůrčí činnosti, někdy docházelo až k myšlenkám o změně zaměstnání.

Pro spolupráci s firmou Litecom s.r.o. jsem se velmi dlouho rozhodoval, zejména z důvodu vysoké ceny ve srovnání s mým očekáváním přínosu od této služby. Něco mě ale napovídalo, že na nabídce a argumentaci pana Orálka něco je. Po roce jsem se rozhodl pro spolupráci.

Ze začátku jsem byl velmi překvapen tématy, která jsme začali řešit a způsobem vedení konsultací. Zjistil jsem, že nejdřív musím odstranit všechny problémy u sebe a že to musím udělat sám. Nevěřil bych, co všechno mne brzdí, a vím, že bych na své opravdové potíže sám nepřišel. O mnohých problémech jsem podvědomě věděl, ale sám jsem se nedokázal přimět k jejich řešení několik let. Pan Orálek odkryl příčiny a nedostatky v tom jak se stát znovu dobrým šéfem, jak ochránit firmu, jak zajistit, aby mě lidé poslouchali a důsledně a důrazně mě vedl, abych  to sám vyřešil.

Spolupráce s panem Orálkem byla drahá, ale to, že jsem schopen prosadit  to co chci, se vlastně ani ocenit nedá.

Nyní mám zase velikou chuť do práce, nabyl jsem sebevědomí, jsem schopen vyžadovat od ostatních, aby dělali svou práci, motivovat je a přes všechny problémy, které dnešní doba přináší, hledím do budoucnosti optimisticky. Stav ve firmě se začíná zlepšovat.

Doporučuji tuto službu každému podnikateli ať už je v menších či větších potížích, protože tato spolupráce mi přinesla lepší budoucnost a já sám bych toho těžko dosáhl.

Děkuji firmě Litecom a panu Orálkovi za pomoc a stálou podporu a jsem připraven v budoucnosti dále spolupracovat.

Josef Doležel
Abner a.s.
+420777206702
dolezel@abner.cz