Ing. Martina Kyselková

20.5.2015

Zabere to jen 5 min času

Jak jsem se stala ředitelkou.

Musím na úvod na sebe prozradit pár věcí. V roce 2009 odešel můj tatínek do důchodu a předal mi řízení firmy. Právě v čase, kdy nastala krize a trh reagoval zcela jinak než dosud.

Hned na začátku jsem musela učinit několik nepopulárních a dosud nezvyklých rozhodnutí a ihned jsem se stala špatnou ve vedení firmy. Musela jsem začít obhajovat svou pozici a svá rozhodnutí i před sebou. Byla jsem nejistá a nevěřila sama sobě. Místo abych řídila okolí, tak okolí řídilo mne..

Musela jsem převzít zodpovědnost za chod celé firmy a za své zaměstnance. Jako řadový zaměstnanec jsem, ale nenesla tak velikou zodpovědnost, můj styl práce byl týmový a všechna rozhodnutí byla kolektivní, s někým konzultovaná a někým schválená.Měla potřebu všechno s někým projednávat a nechat si každé rozhodnutí schválit, námitky jsem  těžce nesla.

Za dva roky, kdy jsem v pozici vlastníka firmy jsem přišla o čas, byla jsem pod stálým tlakem, úkoly se na mne valily ze všech stran, morálka ve firmě se zhoršila a lidé se stali nesamostatní.

I když se firmě dařilo a krizi jsme ustáli a dokonce se nám podařilo vytvořit i nějaký zisk, já jsem se stále víc a víc necítila ve své pozici dobře, byla jsem z toho unavená. V té době jsem byla oslovená firmou LITECOM, která mi slibovala pomoc. Neuměla jsem si představit, v čem bude spočívat.

Pan Orálek provedl analýzu činnosti ve všech částech firmy a analýzu mé činnosti pro firmu. Postupně jsme odkrývali všechny mé chyby, posuzovali mé kroky a napravovaly vše co mi bránilo v úspěšném vykonávání funkce ředitele firmy. Dozvěděla jsem se hodně o svých zaměstnancích a hlavně hodně o sobě. Těžko mohu popsat metody práce, ale důležitý je výsledek:

- Do povědomí se mi dostala firma, jako moje hlavní priorita.

- Začala jsem uvažovat a chovat se jako ředitelka firmy a přebrala jsem zodpovědnost za svá rozhodnutí. Prosazování nepopulárních kroků, nepříjemné propouštění zaměstnanců, zvyšování cen apd. jsem mohla provádět bez depresí a s přesvědčením o dobrém výsledku.

- Konečně jsem začala přemýšlet o vzdálené budoucnosti, tvořit plány na rozvoj firmy a přestala jsem se stresovat každodenními problémy. Dostala jsem chuť něco dokázat a dovést firmu k rozvoji a růstu.

Jsem nyní už dostatečně samostatná, a tak jsem mohla říci firmě Litecom :

„Děkuji Vám za pomoc a podporu, ale dál jsem již schopna jít sama. To je výsledek vaší práce.“

 

Ing. Martina Kyselková

Kv.Řezáč, s.r.o.