Ing. arch. Miroslav Gebas

19.12.2017

Zabere to jen 5 min času

OD NEJISTOTY K JISTOTĚ…

Dnes po patnácti letech podnikání slavím jubileum. Patnáct let, to je již stabilita. Ale před dvěma lety to tak nevypadalo. V roce 2015 jsem byl podnikatelem již třináct let a tenkrát bych nemohl o stabilitě hovořit ani náhodou.

Jmenuji se Mirek Gebas a vlastním firmu GEBAS ATELIER ARCHITECTS, s.r.o. Jak vyplývá z názvu mé firmy, jsem architektem.

Vždy jsem toužil po tom, že budu vlastnit a vést firmu, která má výsledky, dobré jméno na trhu, spokojené klienty, úspěšné zaměstnance a stabilní zisky – firmu, která expanduje.

Když se podívám zpět do roku 2013 dnešním pohledem, pohledem bez tolerance a předsudků, vidím, že jsem od toho, čemu říkám ideální firma, byl tenkrát hodně vzdálen. Moje výsledky byly průměrné, zisky skoro žádné, obtížně jsem se dostával k penězům, řízení lidí bylo těžkopádné, efektivita na bodu mrazu a co bylo nejhorší – toto vše mě stálo mnoho energie.

Musel jsem řešit všechno sám a mé okolí se vezlo, já byl sice ten nejschopnější, ale taky nejupracovanější a pár lidí dokázalo na mých aktivitách i parazitovat. Svou nejistotu v komunikaci jsem „řešil“ neochotou komunikovat. Největším překvapením pro mě bylo to, že jsem toto tenkrát nedokázal vidět. Došel jsem ve svém zmatku tak daleko, že jsem začal pochybovat sám o sobě. Začal jsem ztrácet své rozhodovací schopnosti, a mnohdy jsem proto raději nerozhodoval.

S Litecomem jsem začal spolupracovat v roce 2013, dostal jsem pořádně zabrat, a to říkám zodpovědně, protože jsem bývalý vrcholový sportovec a vím, co to je dostat zabrat. Dostával jsem úkoly, které se mi nelíbily, musel jsem se zavádět nepříjemná opatření, ale nakonec je z toho výsledek, výsledek, z kterého mám radost.

Dnes mohu konstatovat, že moje firma je stabilní, zaměstnanci podávají velmi dobré výkony, jsme mnohem efektivnější, mí klienti si naší práce váží, stali jsme se vyhledávanou společností. Svou firmu mám pod kontrolou, jsem schopen okamžitě a s jistotou reagovat a rozhodovat v jakékoli situaci, která nastane. Firma své výkony ztrojnásobila při zachování stejného počtu pracovníků.

Získal jsem svobodu v rozhodování, jistotu v tom, co dělám, zlepšily se mi moje rozlišovací, komunikační a řídicí schopnosti, mám mnohem lepší pracovní i rodinný vztah s manželkou, prostě si více rozumíme.

Získal jsem partnera, kterému věřím, firmu, které opravdu záleží na mém výsledku, profesionály, s nimiž mohu řešit všechny problémy s vědomím, že to má smysl a že je vyřeším.

Díky Pepovi Orálkovi a celému Litecomu a těším se na další spolupráci.

V Hradci Králové dne 5. 12. 2017


Ing. arch. Miroslav Gebas
GEBAS ATELIER ARCHITECTS, s.r.o.
miroslav.gebas@gebasatelier.cz
776 051 858