Petr Dvořáček

14.12.2016

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI

12. prosince 2016

Litecom mi nabídl spolupráci právě ve chvíli, kdy jsem zrovna řešil nějaké potíže. Jestli to byla, nebo nebyla náhoda, o tom nepolemizuji, prostě to pomohlo.

Vše začalo v roce 2014, přesněji na jaře. V té době jsem měl za sebou krátkou podnikatelskou kariéru trvající rok a půl a za tu dobu jsem se dostal do svízelné situace. Měl jsem velké pohledávky, protože jsem byl nedůsledný v jejich vymáhání. Z této situace jsem byl demotivovaný, ubíralo mi to energii a ztrácel jsem naději, že může být lépe. V hlavě se mi honily myšlenky, zda má takové podnikání smysl.

Podnikám v oblasti prodeje a dopravy kameniva stavebním firmám. Spolupracuji s velkými stavebními firmami a podílím se i na dopravních stavbách v Severomoravském kraji. Toto podnikatelské odvětví vyžaduje pevné nervy a disciplínu, i sebemenší chyba může stát hodně peněz. Žádná oblast řízení firmy se nesmí podcenit, nestačí jen úspěšně zvládnout proces od získání zakázky po realizaci dodávky, ale dostat za ni všechny peníze na účet. To se mi nedařilo a znehodnocovalo to celé moje úsilí.

S panem Orálkem jsme udělali analýzu celé firmy. Hned na to bez jakýchkoli zbytečností jsme začali řešit jeden problém za druhým, nejprve ten nejpalčivější, a pak jsme pokračovali dále. Mohl bych uvést jednotlivé kroky, ale myslím, že nejdůležitější byly výsledky. Těch jsem dosáhl relativně rychle díky houževnatosti, neústupnosti a efektivnímu postoji pana Orálka. Nebyla to teorie, byly to všechno praktické věci a já začal měnit své postoje a také své okolí.

Dokázal jsem vyřešit nárůst neplatičů, zachránil jsem část odepsaných financí, zvládl jsem i finanční propad, který nastal po zkrachování jednoho dlužníka. V obchodních vztazích jsem začal být sebevědomější, odvážnější a přímější, neřekl bych tvrdší, ale spravedlivější.  Zlepšil jsem ekonomiku. Z původních dvou lidí jsme narostli na patnáct a ještě dáváme práci jiným okolním firmám. Získal jsem zpět chuť do práce a chuť firmu rozvíjet.

Naučil jsem se vnímat okolí pragmaticky bez příkras, takové, jaké je. Naučil jsem se zvládat problémy hned, prakticky a účinně. Úspěšná řešení jsou většinou jednoduchá a přímá a pan Orálek mi je pomohl najít.

Nakonec mám velkou radost, že jsem se přesvědčil, že umím dosáhnout toho, co si naplánuji, a že nezáleží na náhodě, ani na trhu, ale pouze na mě, jak se mně a mé firmě bude dařit.

Já osobně doporučuji Litecom každému, kdo nechce fráze, slova, ale chce si dát firmu opravdu do pořádku.

Děkuji Litecomu a přeji všem, aby dosahovali takových zlepšení jako já.

Ve Frýdku-Místku 

Petr Dvořáček
Petrokámen, s.r.o.
dvoracek@petrokamen.cz
602 580 495