TEST PODNIKATELSKÝCH SCHOPNOSTÍ

FIRMA NEBUDE NIKDY V LEPŠÍM STAVU, NEŽ JEJÍ MAJITEL!

UDĚLEJTE SI TEST A ZJISTĚTE SVÉ SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY!

Odpověď ANO může znamenat i spíše ano a odpověď NE může znamenat i spíše ne.

Myslíte si, že hospodářská krize má vliv na Vaše podnikání

Obáváte se budoucnosti

Myslíte si, že můžete ovlivnit vymahatelnost vašich pohledávek

Je v pořádku, když šéf zvládá práci svého podřízeného, pokud jemu to prokazatelně nejde

Myslíte si, že je možné prodávat službu nebo zboží se slevou, když si klient o tu slevu požádá

Než uděláte rozhodnutí, dlouho váháte

Myslíte si, že jste pro své pracovníky jako šéf jistotou

Myslíte si, že jste důvěryhodný

Věříte, že je možné dosáhnout v životě toho, co chcete

Myslíte si, že při prosazování příkazu potřebujete souhlas od skupiny