Robert Pajonk

20.6.2017

Zabere to jen 6 min času

REFERENCE

Podnikat jsem začal v roce 2002 a rozhodně jsem si myslel, že to bude jednodušší. Seznámení s realitou podnikatelského prostředí bylo pro mě velmi překvapující až demotivující. Jenže já chtěl dosáhnout svých cílů, a proto jsem s tímto prostředím bojoval. Nemusel jsem, ale v té době jsem to nevěděl.

O svých pocitech, které jsem v té době prožíval, bych mohl psát ještě dlouho. Důležitější je uvést základní fakta: ztratil jsem kontrolu nad financemi, začal jsem řešit problémy za ostatní a ekonomicky šla firma dolů. Ztratil jsem pojem o tom, co je správné a co ne, a moje podnikání mě pohltilo.
Špatné ekonomické výsledky byly jen nevyhnutelným vyústěním nastalého zmatku a mé zoufalství gradovalo. Dostal jsem se až do stavu, kdy jsem si začal myslet, že své výrobky a služby nedokážu prodat dráž, prostě jsem ztratil pojem o svých hodnotách.

V roce 2015 jsem hledal nějakou pomoc, přesněji řečeno: já hledal pomoc již dříve, z těchto pokusů však nevzešlo žádné řešení, až v roce 2015 jsem narazil na Litecom. Obchodnice Litecomu přijela a přesvědčila mě, abych do toho šel. Tak jsem to vyzkoušel…

S panem Orálkem z Litecomu to nebyl žádný „med“, nedal mi nic zadarmo. Bylo velmi těžké srovnat se se základními principy vedení firmy. Pan Orálek pracuje s tak velkou touhou člověku pomoci, že to se mnou prostě zvládl.

Po konzultaci jsem vždy dostal nový náboj a chuť věci ve firmě napravovat. Napravit firmu není nijak složité. Složité a velmi těžké je najít přesně to, co se napravit má.
Díky konzultacím a tréninku jsem zvýšil svou schopnost obchodovat, a to několikanásobně, zlepšila se má komunikace s dodavateli a zaměstnanci. Získal jsem schopnost zvládat věci, o kterých jsem byl ještě před několika dny přesvědčen, že zvládnout nejdou.
Moje práce začala mít smysl a já dnes vím, že to, co dělám, je absolutně reálné. Finance jsem dostal pod kontrolu, ekonomická situace je stabilizovaná a já se mohu vrátit ke svým původním podnikatelským cílům.

Velmi cenná je pro mě též zkušenost, že to, co nezměním u sebe, nemohu změnit ani u ostatních, jenže právě tyto změny jsou pro lidi ty nejtěžší.
Díky za největší dřinu ve svém životě na sobě samotném. Doporučuji každému, kdo ví, že zlepšení něco stojí.

Děkuji Litecomu

V Olomouci 31. 5. 2017

Robert Pajonk
Pakl s.r.o.
pajonk@pakl.cz
731 514 699